Usługi

Usługi  informacyjne

Podstawowa informacja o  bibliotece i jej zasobach dostępna jest  w czytelni ogólnej

książek i  czasopism , czytelni internetowej , wypożyczalni.

Usługi informacyjne  na podstawie zbiorów świadczone są przede wszystkim

w  czytelni  ogólnej . Informacji  udzielamy  na podstawie zbiorów czytelni :

·         encyklopedii,  słowników, leksykonów, syntetycznych opracowań okresów

    literackich  i historycznych ,atlasów ,albumów

·         kartotek tematycznych  

Czytelnia internetowa

W  bibliotece można skorzystać z 5 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Czytelnia  internetowa umożliwia szybkie wyszukiwanie informacji

·         przeglądanie stron internetowych

·         pobieranie materiałów z sieci internetowych

·         wydruki i  kserokopie  do formatu  A4

 

Cennik usług za wydruki komputerowe i odbitki kserograficzne

rodzaj wydruku, odbitki

 format

cena za 1 stronę

czarno- białe

            A4

        0,20 zł

kolorowe

            A4

        0,50 zł