Gminny Przegląd na „Najładniejszą Palmę Wielkanocną”

Aby podtrzymywać tradycje i zwyczaje wielkanocne, Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku co roku organizuje Przegląd na Palmę Wielkanocną. Skierowany jest on do wszystkich szkół, przedszkoli, kół gospodyń, sołectw i grup nieformalnych z terenu gminy Pruchnik. Ma otwartą formę, w której wszyscy uczestnicy wykonują palmę w swojej lokalnej społeczności angażując przy tym miejscową ludność. Pomimo wciąż trwających obostrzeń i wynikających z nich utrudnień, również w tym roku udało się taki przegląd zorganizować. Frekwencja dopisała niemalże w stu procentach. Zadaniem uczestników przeglądu było wykonanie palmy i przesłanie Organizatorowi dwóch zdjęć, potwierdzających jej wykonanie przez daną grupę oraz poświęcenie palmy w Niedzielę Palmową w lokalnym kościele.
W dzisiejszych czasach taki akcent tradycji jest bardzo potrzebny, szczególnie kiedy zwyczaj robienia palm w rodzinach pomału zanika. Organizator serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w tym roku zechcieli dołączyć się do wspólnego kultywowania tradycji  i jednocześnie zaprasza do udziału w przyszłym roku.