Pluszowy Miś

Przyjaciel dzieciństwa”

– zajęcia czytelnicze z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

 

W dniu 26 listopada 2018 r. biblioteka publiczna we współpracy z biblioteką szkolną SP Nr 1 w Pruchniku  zorganizowała spotkanie 

z okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Celem spotkania były:

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych najmłodszych uczniów,

– prezentacja nowości książkowych dla dzieci w zbiorach biblioteki,

– promocja biblioteki, jako miejsca przyjaznego dziecku,

– integracja grupy rówieśniczej.

Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej CKSiT . Udział w niej wzięli uczniowie klas Ia i Ib  (w sumie 44 os.) pod opieką wychowawców: p. Barbary Rut i p. Anny Bielec oraz p. Kariny Szymańskiej.

Wydarzenie składało się z lekcji bibliotecznej poświeconej misiom- bohaterom książek i filmów dla dzieci oraz zajęć  plastycznych i zabaw ruchowych. Uczestnicy poznali historię Pluszowego Misia. Oglądali książeczki o niedźwiadkach, prowadzili ożywioną dyskusję na temat ulubionych maskotek, filmów i bajek. Wysłuchali fragmentu „Kubusia Puchatka”, a następnie zaprojektowali i wykonywali nową koszulkę dla bohatera książki. Sprawdzali również smak miodku – ulubionego przysmaku bohatera książki. Z radością rysowali Kubusia z zasłoniętymi oczami i z zapałem poszukiwali ukrytego przed misiem miodku.

Spotkanie upłynęło w atmosferze dobrej i mądrej zabawy.