Rajd Pieszy 2017

Jan Paweł II od młodych lat był miłośnikiem przyrody. Lubił wędrówki górskie. Kochał przyrodę, spotykał się z nią i podziwiał jej piękno. Mówił, że „przyroda to księga przedziwna, szeroko otwarta dla każdego”. O tym jak wartościowe jest to stwierdzenie, co roku przekonują się uczestnicy Podkarpackiego Rajdu Pieszego Szkół im. Jana Pawła II.

Nie można było sobie wymarzyć piękniejszego poranka niż ten miniony 27 września 2017 roku, kiedy to odbył się już XVIII Podkarpacki Rajd Pieszy Szkół im. Jana Pawła II. Słoneczna pogoda już od samego rana towarzyszyła wszystkim uczestnikom rajdu. Razem
z opiekunami i przewodnikami tegoroczny rajd liczył około 750 osób.

Oficjalne otwarcie nastąpiło o 9.30 na pruchnickim Rynku. Uczestnicy zostali przywitani przez pana dyrektora Szkoły Podstawowej w Świebodnej Eugeniusza Mikłasza (głównego organizatora rajdu) oraz przez Sekretarza Gminy pana Roberta Grządziela, po czym wszyscy przejechali autobusami pod Szkołę Podstawową w Świebodnej, skąd około godziny 10.30 wymaszerowali na trasy. Uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe
i wędrowali na trasie o odpowiedniej dla siebie długości i trudności. Pierwszy odpoczynek miał miejsce w Jodłówce – w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, gdzie o godzinie 11.00 uczestnicy Rajdu wzięli udział w Mszy św. polowej. Bezpośrednio po niej nastąpił wymarsz grup na trasy rajdowe. Na trasie uczestnicy mogli zaczerpnąć przysłowiowy „łyk wody” a także zjeść pysznej zupy z kotła. Rajd zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasy przy ognisku, któremu towarzyszyła dyskotekowa muzyka dla tych co zachowali resztę sił na „taneczne szaleństwa”. Gratulacje dla wszystkich za wytrwałość ….

W rajdzie uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół z województwa podkarpackiego oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Organizatorami rajdu byli: Szkoła Podstawowa w Świebodnej, Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Pruchniku, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej, Stowarzyszenie Przewodników i Pilotów Wycieczek w Jarosławiu, Stowarzyszenie Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Rzeszowie.