Sochaczki 2019

Postęp technologiczny sprawia, że pracę rąk ludzkich wypierają maszyny, dlatego też coraz bardziej wartościowe i doceniane stają się zawody rzemieślnicze, do których zaliczamy: kowala, garncarza, zduna, siciarza, snycerza czy bednarza.

Jarmark Sztuki Ludowej to tzw. „Podróż w czasie”. W tym wyjątkowym dniu pruchnicki rynek tętni życiem ludowych twórców, rzemieślników i kupców. Celem imprezy jest popularyzacja dorobku twórców z dziedzin objętych programem „Ginące zawody”, a także inspirowanie do podejmowania działań zmierzających do podtrzymywania tradycji kultury ludowej.

Kiermasz rozpoczął się o godz. 13:00. Licznie zgromadzeni twórcy prezentowali swój różnorodny dorobek artystyczny. Nie zabrakło pięknych haftowanych serwet, glinianych garnków, malowanych aniołów na drewnianych starych deskach, rzeźb, wiklinowych koszy, kolorowych zabawek. Ponadto jak co roku nie zabrakło smakowitych przekąsek i przetworów z róży, derenia, a także drożdżowych wypieków i przeróżnych słodkości, którymi częstowali twórcy oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

W ramach tegorocznego jarmarku odbyła się Polsko – Węgierska wystawa produktów i usług lokalnych w ramach Projektu Współpracy Międzynarodowej pn. „W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów o akronimie LFUITPA”. Wystawa odbyła się dzięki współpracy partnerskich LGD-ów (Stowarzyszenia „ Krainy Sanu” – Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Działania „Pogórza Przemysko – Dynowskiego”, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, a także Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku. Zaproszeni twórcy z Węgier zaprezentowali piękne ludowe stroje, malarstwo, a także częstowali regionalnymi potrawami i przekąskami.

Oprócz kiermaszu przyjezdni goście mogli obejrzeć i posłuchać różnorodnych występów artystycznych. Na scenie wystąpiła grupa obrzędowa PIGANECZKI z Pigan, Zespół z Węgier PANTLIKA folk dance group, Zespół Pieśni i Tańca Ostrowiacy z Radymna, Polonijny Zespół Folklorystyczny OLZA z Czeskiego Cieszyna. Zwieńczeniem całej imprezy był występ Zespołu ROKICZANKA, który zaprezentował znane ludowe pieśni. Po koncercie zabawę taneczną poprowadził DJ HANO.