Sympozjum Pruchnik

Ks. Włodzimierz Szembek – Sympozjum w Pruchniku

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej zorganizowało Sympozjum poświęcone postaci ks. Włodzimierza Szembeka.

Wydarzenie zostało przygotowane we współpracy z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków w Warszawie, reprezentowanym przez pana Prezesa Władysława Ryszarda Szeląga. Gościem specjalnym była pani Elżbieta Łastowiecka z Krakowa, która przybyła na sympozjum wraz ze swoją Mamą, potomkinią Mycielskich – ostatnich właścicieli dóbr w Węgierce.

Ksiądz Włodzimierz Szembek jest związany z Ziemią Pruchnicką koligacjami rodzinnymi. Przez 20 lat administrował majątkiem matki w Węgierce, Pruchniku i Kramarzówce. Był człowiekiem niezwykłym, szczególnie wrażliwym na los potrzebujących. Zginął w obozie w Oświęcimiu w roku 1942, jako dobrowolna ofiara za innego więźnia.

Wstępem do prezentacji postaci ks. Szembeka był interesujący wykład „Pruchnik w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) – szkic do dziejów społecznych miasteczka i okolic” zaprezentowany przez pana Pawła Romanika, członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej.

W drugiej części spotkania pan Prezes Władysław Ryszard Szeląg wygłosił barwny, oparty na własnych, długoletnich i żmudnych badaniach

wykład pt. „Szembekowie w dziejach Polski”.

Całości dopełniła wystawa fredrowsko-szembekowska, ilustrująca treść wystąpienia, przygotowana przez Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, zawierająca cenne, często oryginalne dokumenty i fotografie.

Wystawę można oglądać w holu Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku do końca kwietnia br. Zapraszamy.

powrót >>