XIV Pruchnickie Harce Rowerowe

W dniu 20 maja 2017 r. odbyły się zawody rowerowe na orientację o zasięgu ogólnopolskim. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji projektu „Pruchnickie Harce Rowerowe” oraz ze środków pochodzących z dotacji Gminy Pruchnik na realizację programu „Aktywnie Razem”.

Rywalizacja toczyła się na terenie Gminy Pruchnik oraz ze względu na specyfikę zawodów również na terenie gmin ościennych. Start i meta zostały wyznaczone w Świebodnej, na terenie szkoły podstawowej. Zawody miały charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych i zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami sportowymi oraz Regulaminem Pruchnickich Harców Rowerowych. Dla amatorów czynnego uprawiania kolarstwa na orientację impreza była dostępną i bezpłatną, dzięki pozyskanym dotacjom, formą sportowej rywalizacji. Łącznie w poszczególnych kategoriach wiekowych wystartowało 50 zawodników w maratonach (Men Elita100, Men Masters 100, Mix-Women 100 oraz Open 50) oraz 58 w konkurencjach dla dzieci i 34 w rajdzie rekreacyjnym na orientację. Uczestnicy otrzymali na starcie mapy z naniesionymi punktami kontrolnymi, oznaczonymi w terenie i wyposażonymi w perforator do potwierdzenia zaliczenia punktu. Do zaliczenia konkurencji oraz klasyfikację zawodnika ustalono limit czasowy. W tegorocznej edycji zostały rozegrane konkurencje na orientację w kategoriach dziecięcych, tzw. „bezpieczna trasa”. Uczestnicy rajdu rekreacyjnego mieli po raz pierwszy za zadanie odszukanie co najmniej trzech punktów w terenie.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc i tytułu Harcownika otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wyniki rywalizacji znajdują się na stronie internetowej CKSiT w zakładce imprezy cykliczne.

Organizatorem przedsięwzięcia były: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej, Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej oraz Gmina Pruchnik.