XXIV GPZPiS 2020

XXIV Gminny Przegląd Zespołów Przedszkolnych i Szkolnych ph.: „Pójdźmy do Betlejem”

W minionym tygodniu  w ramach Przeglądu odbyły się prezentacje zespołów ze szkół w Świebodnej i Kramarzówce (w czwartek 09.01.2020) oraz z Rozborza Długiego (w sobotę 11.01.2020). Natomiast w niedzielne popołudnie 12.01.2020 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku zaprezentowały się zespoły z Przedszkola Niepublicznego im. Ks. Br. Markiewicza w Pruchniku, Przedszkola Samorządowego w Pruchniku i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

Szkoła Podstawowa w Świebodnej

Szkoła Podstawowa w Kramarzówce

Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim

Niepubliczne Przedszkole im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku

Przedszkole Samorządowe w Pruchniku

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku