Zapisy

Zapisy na Pruchnickie Harce Rowerowe 2018

instrukcja wypełniania formularza:
-  należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola
-  należy zapoznać się z treścią oświadczenia i je zaakceptować - czynność ta spowoduje aktywację pola "wyślij zgłoszenie"
-  opis oznaczenia tras i kategorii jest w regulaminie imprezy,
-  tutaj można obejrzeć pełną lista zgłoszeń i sprawdzić, czy zgłoszenie zostało zarejestrowane,
-  można wyczyścić cały błędnie wypełniony formularz (przed zapisem) przyciskiem "wyczyść formularz",
-  w razie problemów z wypełnieniem formularza poproszę o przesłanie danych do zgłoszenia e-mailem na adres: ckpruchnik@interia.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zobowiązaniem o przestrzeganiu regulaminu Pruchnickich Harców Rowerowych oraz wszelkich poleceń organizatora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizatora zgodnie z przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833)

Formularz zapisów na PRUCHNICKE HARCE ROWEROWE


Druga osoba (wypełnij jeżeli startują dwie osoby)O Ś W I A D C Z E N I E 

1. Oświadczam, że regulamin jest mi znany i :

biorę udział  w  Pruchnickich Harcach Rowerowych, Świebodna 2018 na własny koszt i ryzyko na co pozwala mi mój stan zdrowia,

2. jestem  dostępny  na  trasie  rajdu  pod  numerem  sprawnego  telefonu podanym  w zgłoszeniu,  a  w  przypadku  jego  zmiany  podany  organizatorom  podczas  rejestracji przed startem,

3. w  przypadku  jakiejkolwiek  szkody  nie  będę dochodził żadnych  roszczeń z  tytułu uczestnictwa w rajdzie w stosunku do organizatorów,

4. wyrażam  zgodę na  fotografowanie  mnie  podczas  rajdu  oraz  wykorzystywanie  tych zdjęć przez organizatora w relacjach medialnych,

5. biorąc  udział  w  rajdzie  zobowiązuję się do  przestrzegania  regulaminu  rajdu  oraz wymagań zawartych   w   komunikacie   technicznym i jestem świadomy, że nie przestrzeganie zapisów w/w dokumentach może być powodem mojej dyskwalifikacji,

6. wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów  oraz  umieszczenie  ich  na  stronie  internetowej  zgodnie  z  Ustawą z dn.29.08.1997 r. o ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133,

7. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 144).(akceptacja oświadczenia jest obowiązkowa)

     wyczyść formularz