Taniec

Aktualności – zajęcia taneczne 2021  

Zajęcia odbywają się na sali widowiskowej w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku. Prowadzone są przez instruktora z Akademii Jaskółka. Czas trwania zajęć to 45 minut. W chwili obecnej dzieci spotykają się w każdą środę (w dni nauki szkolnej) w grupach i godzinach wyznaczonych dla poszczególnych grup:
 Grupa I - 12.30 do 13.15 
 Grupa II - 13.30 do 14.15
Maksymalna liczba miejsc w poszczególnych grupach wiekowych jest  ograniczona do 20 osób w danej grupie. Pozostałe osoby chętne wpisywane są na listę rezerwową. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci, których rodzice złożyli pisemną Deklarację udziału dziecka w zajęciach. Zajęcia taneczne odbywają się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce

Zajęcia sportowo - taneczne
Obecnie trwają zajęcia sportowo - taneczne prowadzone w CKSiT Pruchnik i we wszystkich szkołach w Gminie Pruchnik.
więcej informacji i fotorelacja tutaj >>

Fotografia dziecięcych zespołów tanecznych

Zajęcia sportowo - taneczne

Formacja Tańca Współczesnego

Formacja Tańca Współczesnego

Dziecięcy Zespół Taneczny

Zespół Pieśni i Tańca „Pruchnik”