Taniec

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia prowadzone w różnych formacjach tanecznych. Może to być taniec ludowy, towarzyski, współczesny jak również aerobik i gimnastyka nie tylko dla seniorów.

Zakres trudności dostosowany jest do wieku i możliwości uczestników, a czas prowadzenia zajęć ustalany jest z każdą grupą indywidualnie.

Zajęcia sportowo - taneczne
Obecnie trwają zajęcia sportowo - taneczne prowadzone w CKSiT Pruchnik i we wszystkich szkołach w Gminie Pruchnik.
więcej informacji i fotorelacja tutaj >>

Fotografia dziecięcych zespołów tanecznych

Zajęcia sportowo - taneczne

Formacja Tańca Współczesnego

Formacja Tańca Współczesnego

Dziecięcy Zespół Taneczny

Zespół Pieśni i Tańca „Pruchnik”