Zespół Pieśni i Tańca Pruchnik

Zespół Pieśni i Tańca oraz kapela to zgrany i wyśmienicie reprezentujący swoją gminę na arenie powiatowej i wojewódzkiej „duet”. Próby treningowe Zespołu i Kapeli prowadzone są prze różnych ludzi, na scenie stapiają się jednak w jedną całość. Wspólnie sięgają po laury i wyróżnienia. Zespół z Pruchnika ma już za sobą wiele występów na różnych scenach i estradach.
W roku 1983 z inicjatywy Domu Kultury w Pruchniku powstała kapela podwórkowa. Początki kapeli związane są ściśle z działalnością gminy. Skład jej tworzyli: Józef Mołoń - akordeon, Aleksander Szczepanik- trąbka, Stanisław Wojdyło - bęben i Mieczysław Dzięgielowski- trąbka. Zdobywali oni serca swoich rodaków. Po raz pierwszy poza lokalnym środowiskiem u boku Zespołu Pieśni i Tańca Kapela dała koncert po czterech latach istnienia. Od tego momentu ich drogi złączyły się. W wymienionym składzie, kapela grała do 1988 roku. Rok wcześniej, w 1987 roku, po wyjściu z wojska, pracę w Domu Kultury w Pruchniku podjął Bogdan Sikorski. Pan Sikorski zaczął tworzyć wtedy nową kapelę ludową. Do pierwotnego składu kapeli podwórkowej doszły dwie osoby i została ona wzbogacona o nowe instrumenty. Józef Mołoń dalej grał na akordeonie, a Aleksander Szczepanik - na trąbce. Sam Bogdan Sikorski też grał na trąbce, Zbigniew Kłak na skrzypcach, a Stanisław Wojdyło - na kontrabasie. Wtedy też kapela zaczęła aktywnie występować na różnych uroczystościach, obchodzonych w gminie i nie tylko. 

Przez pierwsze lata działalności Kapeli i Zespołu Pieśni i Tańca próby odbywały się regularnie dwa lub trzy razy w tygodniu. W późniejszych latach oraz obecnie członkowie zespołu spotykają się i ćwiczą repertuar głównie przed różnymi uroczystościami w których biorą udział. Od zarania dziejów z kapelą i zespołem tanecznym występują soliści pan Stanisław Olszański, oraz pani Maria Kiwacka - Grochoła.
Od początku funkcjonowania zespołu do czasów obecnych Kapela wraz z Zespołem Pieśni i Tańca czynnie brały udział w wydarzeniach kulturalnych gminy i nie tylko.Pierwsze występy miały miejsce na terenie gminy Pruchnik, na różnych imprezach okolicznościowych.Poza gminą, kapela pierwszy raz zagrała w Jarosławiu, 3 maja 1987 roku. Był to wspólny występ Kapeli i Zespołu Pieśni i Tańca.
W 1988 roku obchodzono w Pruchniku 40- lecie istnienia biblioteki i 20-lecie Ośrodka Kultury. Obchody trwały przez tydzień od 5 do 12 czerwca. Imprezy uświetniały występy kapel. Kapela brała udział w wojewódzkich Dożynkach w Pruchniku, z udziałem władz wojewódzkich. Pruchniczanie grali na zmianę z „Gockami” z Gaci koło Przeworska.W roku 1989 kapela dużo występowała z zespołem pieśni i tańca.W marcu - występ artystyczny na sejmiku Młodych Rolników, w maju - Wojewódzkie Święto ludowe w Kańczudze, a w czerwcu na„Dni Radymna”. W tym roku odbył się Przegląd Wojewódzki Wiejskich Zespołów Artystycznych. Kapela z Pruchnika wspólnie z zespołem pieśni i tańca otrzymała wyróżnienie i podziękowanie od władz ZSL.

Dużym sukcesem kapeli i zespołu był udział w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie w 1991 r., gdzie zaprezentowano „Betlejem Polskie” Lucjana Rydla.Rok 1991- to także występ na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Przemyślu.Pamiętny koncert Kapela w raz z Zespołem Pieśni i Tańca daje dziewiątego września 1992 roku na spotkaniu władz gminy z delegacją z RFN. Po tym wydarzeniu miasto Hanau zaprosiło całą ekipę z Pruchnika na występy z okazji Dnia Obcokrajowca. Koszty pięciodniowego pobytu w RFN pokryli w całości gospodarze. Gościnnie, specjalnie na występy w Hanau w RFN, zostały zaproszone Magda Kucab z Przemyśla, która grała na skrzypcach i Ewa Sikora z Nowego Sącza- także skrzypce.
W 1994 roku kapela wraz z zespołem brała czynny udział w życiu kulturalnym w naszym regionie. Koncert w MOK w Przeworsku z okazji Tygodnia Tradycji i Współczesności Kultury Przeworskiej, następnie występ w Korytnikach „Dni Otwartych Drzwi”. W tym roku odbył się także Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu z udziałem naszej Kapeli i Zespołu Pieni i Tańca. W 1995 roku wystąpił na Dniach Kańczugi, w 1996 uświetnił Dzień Strażaka, festyn w Pantalowicach z okazji otwarcia stadionu, Święto Niepodległości w Przeworsku, wojewódzki przegląd zespołów folklorystycznych.W roku 1997 „Pruchnik” wystąpił na Regionalnym Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego w Przeworsku. W roku 1999 odbyły się obchody 600-lecia Pruchnika i z tej okazji kapela wraz z Zespołem dała dwa koncerty. Święto Niepodległości w Przeworsku w 2000 roku także uświetnił nasz „duet”. W 2001 roku odbył się II międzypowiatowy przegląd zespołów folklorystycznych w Pawłosiowie „Spotkanie z folklorem”, gdzie zespół z Pruchnika zajmuje I miejsce Następny konkurs między powiatowy to „Moja wieś aktywna” w ODR w Korytnikach i także I miejsce. W tym roku zespół z kapelą występował też na dożynkach w Rozborzu Długim oraz na II Jesiennym Jarmarku Sztuki w Przeworsku. W roku 2002 Zespół i Kapela występuje na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Roźwienicy gdzie zajmuje I miejsce i otrzymuje nagrodę Starosty za osiągnięcia artystyczne. W tym roku odbył się także III Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Starym Dzikowie i Pruchnik staje znów na najwyższym podium. Zespół nie mógłby funkcjonować, gdyby nie istnienie Gminnego Ośrodka Kultury, a obecnie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Wszystkie występy były możliwe dzięki sprawnej działalności organizacji tego ośrodka. To dzięki prężnemu funkcjonowaniu, a przede wszystkim działającym w nim ludziom, Pruchnik ma swoją reprezentację, która rozsławia go od ponad 20 lat w tej części Podkarpacia.

W historii zespołu przez ponad 20 lat jego istnienia zapisały się trzy tańczące pokolenia: grupa absolwentów występująca z okazji wielkich jubileuszy, grupa reprezentacyjna- składająca się głównie z młodzieży ponad gimnazjalnej i pracującej z terenu całej gminy, która obecnie liczy 6 par stanowiącej podstawę zespołu.

Trzecią najmłodszą grupę stanowią uczniowie szkoły podstawowej rozpoczynający dopiero taneczną przygodę. Obecnie kierownikiem zespołu tanecznego jest Krzysztof Łuc.

Większość członków zespołu gra na własnych instrumentach. Dopiero w latach 90-tych Gminny Ośrodek Kultury zakupił dla kapeli klarnet i kontrabas. Granie w kapeli to działalność wyłącznie społeczna. Większość wyjazdów na koncerty poza Pruchnik sponsorowana jest prze Urząd Gminy lub przez organizatorów imprez.
Trzecią najmłodszą grupę stanowią uczniowie szkoły podstawowej rozpoczynający dopiero taneczną przygodę. Obecnie kierownikiem zespołu tanecznego jest Krzysztof Łuc.