Zespoły

Zespoły działające w Centrum Kultury  Sportu i Turystyki w Pruchniku są tworzone z potrzeby serca ich uczestników i z potrzeby realizacji zadań statutowych. Członkowie tych zespołów działają społecznie, realizując swoje pasje i zainteresowania.

Część z wymienionych zespołów działa systematycznie, biorąc udział, w    próbach i występach. Część spotyka się z okazji zbliżających się wydarzeń, aby swoim występem uświetnić   uroczystość, wziąć udział w przedstawieniu, bądź stać się uczestnikiem życia społeczno-kulturalnego. Inne zaś zawiesiły swoją pracę lub zmodyfikowały formę działalności. Opis o nich pozostawiamy na stronie internetowej aby był dowodem historii ich dokonań lub, co byłoby bardzo pożądane, dałby impuls do reaktywacji czy też powstania czegoś nowego, wpisującego się swoją działalnością w misję i cele Centrum Kultury Sportu i Turystyki – do czego szczerze wszystkich zachęcamy.