Zespół Wokalny Equale

Zespół wokalny EQUALE  powstał w 1998 roku z inicjatywy Ks. Roberta Gazdowicza – byłego wikariusza parafii Pruchnik i za aprobatą  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pruchniku pani Haliny Wojdyło.

Działa w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.

Okolicznościowo, w  miarę zapotrzebowania zbiera się grupa  młodzieży i nie tylko, która swym śpiewem i narracją ubogaca występy  teatru amatorskiego podczas Teatralnych Misteriów Wielkopostnych. Swój udział grupa zaznaczyła również podczas; wcześniejszego Festiwalu Piosenki Maryjnej, a obecnie Festiwalu Piosenki „Malin koszyk” poświęconemu Bł. Ks. B. Markiewiczowi, który odbywa się co roku w Pruchniku. Zespół  występował również   m.in. na: Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Grabownicy i  Jarosławiu, na pruchnickim Rynku podczas Święta Niepodległości, podczas Jarmarku Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochaczki”. Koncertował również w Przeworsku, Lubaczowie, Babicach, Pawłosiowie.

W obecnym składzie zespół występuje od  2006 roku, wypracowując własny rozpoznawalny styl – debiut w spektaklu teatralnym „Promyk Nadziei” w reżyserii Haliny Wojdyło.

Opracowaniem wokalno muzycznym zespołu zajmuje się pan mgr Bogdan Sikorski i pan Piotr Łańko 

I rząd od lewej stoją:

Anna Mikłasz, Maria Grochoła, Alina Kamińska, Krystyna Rostecka, Andżelika Kędzior, Małgorzata Szykuła,

II rząd od lewej stoją:

Krzysztof Łuc, Mateusz Bratkowski, Sylwester Olszański, Tomasz Modras, Paweł Szykuła, Piotr Łańko

    

    


Zespół EQUALE - po prawejs tronie dziewczyny z instruktorem
 

27 stycznia 2011r. na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Akademii Trzeciego Wieku w Jarosławiu zespół wokalny EQUALE uświetnił spotkanie opłatkowe członków SATW śpiewając kolędy i pastorałki. Impreza odbyła się w Restauracji „Klasyczna” p. Tadeusza Słowika.


13 stycznia 2011r. na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jarosławskiej zespół wokalny EUQALE uświetnił spotkanie opłatkowe członków SMZJ śpiewając kolędy i pastorałki. Impreza odbyła się w Restauracji „Klasyczna” p. Tadeusza Słowika.