Zespół Pieśni i Tańca Pruchnik

Zespół Pieśni i Tańca oraz kapela to zgrany i wyśmienicie reprezentujący swoją gminę na arenie powiatowej i wojewódzkiej „duet”. Próby treningowe Zespołu i Kapeli prowadzone są prze różnych ludzi, na scenie stapiają się jednak w jedną całość. Wspólnie sięgają po laury i wyróżnienia. Zespół z Pruchnika ma już za sobą wiele występów na różnych scenach i estradach. 

W roku 1983 z inicjatywy Domu Kultury w Pruchniku powstała kapela podwórkowa. Początki kapeli związane są ściśle z działalnością gminy. Skład jej tworzyli: Józef Mołoń - akordeon, Aleksander Szczepanik- trąbka, Stanisław Wojdyło - bęben i Mieczysław Dzięgielowski- trąbka. Zdobywali oni serca swoich rodaków. Po raz pierwszy poza lokalnym środowiskiem u boku Zespołu Pieśni i Tańca Kapela dała koncert po czterech latach istnienia. Od tego momentu ich drogi złączyły się. W wymienionym składzie, kapela grała do 1988 roku. Rok wcześniej, w 1987 roku, po wyjściu z wojska, pracę w Domu Kultury w Pruchniku podjął Bogdan Sikorski. Pan Sikorski zaczął tworzyć wtedy nową kapelę ludową. Do pierwotnego składu kapeli podwórkowej doszły dwie osoby i została ona wzbogacona o nowe instrumenty. Józef Mołoń dalej grał na akordeonie, a Aleksander Szczepanik - na trąbce. Sam Bogdan Sikorski też grał na trąbce, Zbigniew Kłak na skrzypcach, a Stanisław Wojdyło - na kontrabasie. Wtedy też kapela zaczęła aktywnie występować na różnych uroczystościach, obchodzonych w gminie i nie tylko. 

Przez pierwsze lata działalności Kapeli i Zespołu Pieśni i Tańca próby odbywały się regularnie dwa lub trzy razy w tygodniu. W późniejszych latach oraz obecnie członkowie zespołu spotykają się i ćwiczą repertuar głównie przed różnymi uroczystościami w których biorą udział. Od zarania dziejów z kapelą i zespołem tanecznym występują soliści pan Stanisław Olszański, oraz pani Maria Kiwacka - Grochoła.


Od początku funkcjonowania zespołu do czasów obecnych Kapela wraz z Zespołem Pieśni i Tańca czynnie brały udział w wydarzeniach kulturalnych gminy i nie tylko.

Pierwsze występy miały miejsce na terenie gminy Pruchnik, na różnych imprezach okolicznościowych.

Poza gminą, kapela pierwszy raz zagrała w Jarosławiu, 3 maja 1987 roku. Był to wspólny występ Kapeli i Zespołu Pieśni i Tańca.

W 1988 roku obchodzono w Pruchniku 40- lecie istnienia biblioteki i 20-lecie Ośrodka Kultury. Obchody trwały przez tydzień od 5 do 12 czerwca. Imprezy uświetniały występy kapel. Kapela brała udział w wojewódzkich Dożynkach w Pruchniku, z udziałem władz wojewódzkich. Pruchniczanie grali na zmianę z „Gockami” z Gaci koło Przeworska.

W roku 1989 kapela dużo występowała z zespołem pieśni i tańca.

W marcu - występ artystyczny na sejmiku Młodych Rolników, w maju - Wojewódzkie Święto ludowe w Kańczudze, a w czerwcu na„Dni Radymna”. W tym roku odbył się Przegląd Wojewódzki Wiejskich Zespołów Artystycznych. Kapela z Pruchnika wspólnie z zespołem pieśni i tańca otrzymała wyróżnienie i podziękowanie od władz ZSL.

Dużym sukcesem kapeli i zespołu był udział w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie w 1991 r., gdzie zaprezentowano „Betlejem Polskie” Lucjana Rydla.

Rok 1991- to także występ na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Przemyślu.

Pamiętny koncert Kapela w raz z Zespołem Pieśni i Tańca daje dziewiątego września 1992 roku na spotkaniu władz gminy z delegacją z RFN. Po tym wydarzeniu miasto Hanau zaprosiło całą ekipę z Pruchnika na występy z okazji Dnia Obcokrajowca. Koszty pięciodniowego pobytu w RFN pokryli w całości gospodarze. Gościnnie, specjalnie na występy w Hanau w RFN, zostały zaproszone Magda Kucab z Przemyśla, która grała na skrzypcach i Ewa Sikora z Nowego Sącza- także skrzypce.W 1994 roku kapela wraz z zespołem brała czynny udział w życiu kulturalnym w naszym regionie. Koncert w MOK w Przeworsku z okazji Tygodnia Tradycji i Współczesności Kultury Przeworskiej, następnie występ w Korytnikach „Dni Otwartych Drzwi”. W tym roku odbył się także Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu z udziałem naszej Kapeli i Zespołu Pieni i Tańca. W 1995 roku wystąpił na Dniach Kańczugi, w 1996 uświetnił Dzień Strażaka, festyn w Pantalowicach z okazji otwarcia stadionu, Święto Niepodległości w Przeworsku, wojewódzki przegląd zespołów folklorystycznych.

W roku 1997 „Pruchnik” wystąpił na Regionalnym Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego w Przeworsku. W roku 1999 odbyły się obchody 600-lecia Pruchnika i z tej okazji kapela wraz z Zespołem dała dwa koncerty. Święto Niepodległości w Przeworsku w 2000 roku także uświetnił nasz „duet”. W 2001 roku odbył się II międzypowiatowy przegląd zespołów folklorystycznych w Pawłosiowie „Spotkanie z folklorem”, gdzie zespół z Pruchnika zajmuje I miejsce Następny konkurs między powiatowy to „Moja wieś aktywna” w ODR w Korytnikach i także I miejsce. W tym roku zespół z kapelą występował też na dożynkach w Rozborzu Długim oraz na II Jesiennym Jarmarku Sztuki w Przeworsku. W roku 2002 Zespół i Kapela występuje na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Roźwienicy gdzie zajmuje I miejsce i otrzymuje nagrodę Starosty za osiągnięcia artystyczne. W tym roku odbył się także III Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Starym Dzikowie i Pruchnik staje znów na najwyższym podium.

Zespół nie mógłby funkcjonować, gdyby nie istnienie Gminnego Ośrodka Kultury, a obecnie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Wszystkie występy były możliwe dzięki sprawnej działalności i organizacji tego ośrodka. To dzięki prężnemu funkcjonowaniu, a przede wszystkim działającym w nim ludziom, Pruchnik ma swoją reprezentację, która rozsławia go od ponad 20 lat w tej części Podkarpacia.


W historii zespołu przez ponad 20 lat jego istnienia zapisały się trzy tańczące pokolenia: grupa absolwentów występująca z okazji wielkich jubileuszy, grupa reprezentacyjna- składająca się głównie z młodzieży ponad gimnazjalnej i pracującej z terenu całej gminy, która obecnie liczy 6 par stanowiącej podstawę zespołu.


Trzecią najmłodszą grupę stanowią uczniowie szkoły podstawowej rozpoczynający dopiero taneczną przygodę. Obecnie kierownikiem zespołu tanecznego jest Krzysztof Łuc.


Większość członków zespołu gra na własnych instrumentach. Dopiero w latach 90-tych Gminny Ośrodek Kultury zakupił dla kapeli klarnet i kontrabas. Granie w kapeli to działalność wyłącznie społeczna. Większość wyjazdów na koncerty poza Pruchnik sponsorowana jest prze Urząd Gminy lub przez organizatorów imprez.
Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Pruchnik”

ROK 1985 Dziecięcy zespół tańca ludowego - grupa starsza

1. Lucyna Czura

2. Justyna Jarosz

3. Agnieszka Jasiłek

4. Katarzyna Kamińska

5. Barbara Konior

6. Grzegorz Kiper

7. Piotr Konrad

8. Anna Kurasz

9. Mariusz Kędzior

10. Piotr Misiarz

11. Wioleta Gruszecka

12. Zbigniew Fudali

13. Piotr Brzuchacz

14. Mariusz Kwiecień

15. Agnieszka Sieńko

16. Waldemar Wałczyński

17. Waldemar Włoch

 

ROK 1985/86 grupa młodsza 

1. Beata Brzuchacz

2. Waldemar Fudała

3. Anna Wilk

4. Waldemar Szkoła

5. Renata Szkoła

6. Andrzej Flak

7. Agnieszka Potyrała

8. Tomasz Wałczyński

9. Halina Korytko

10. Grzegorz Michna

11. Sylwia Jamro

12. Grzegorz Konior

13. Małgorzata Kardasz

14. Jacek Korytko

15. Wojciech Brzuchacz

16. Leszek Chlipała

17. Sylwia Staszowska

 

ROK 1985/86 Dziecięcy zespół taneczny 

1. Anna Bajserowicz

2. Agata Bielec

3. Agata Grządziel

4. Wojciech Guźda

5. Lucyna Kędzior

6. Maria Korytko

7. Jerzy Kwaśniak

8. Renata Kwaśniak

9. Agnieszka Kurasz

10. Renata Niemczak

11. Wirginia Pender

12. Ewa Raba

13. Małgorzata Sowa

14. Paweł Wajda

15. Lucyna Wojtowicz

16. Adam Wańkowicz

17. Agata Zawada

18. Bartek Kwolek

19. Halina Jarosz

20. Krystyna Kędzior

21. Grzegorz Szymański

22. Anna Natońska

 

ROK 1985/86 grupa najmłodsza 

1. Wiesław Blok

2. Monika Czaja

3. Paweł Drapała

4. Magda Flak

5. Marzena Fudała

6. Marcin Konior

7. Paweł Kamiński

8. Basia Madejowska

9. Monika Matkowska

10. Jowita Michalik

11. Damian Płocica

12. Przemek Pieniążek

13. Paweł Szkoła

14. Wojciech Wojdyło

15. Jola Podolak

16. Lidia Prykopska

17. Agata Porczak

18. Anna Stec

19. Joanna Wojdyło

20. Maciej Pietruszka

21. Małgorzata Szeliga

22. Katarzyna Nieścior

 

ROK 1985/86 Młodzieżowy zespół taneczny 

1. Małgorzata Cieślak

2. Alicja Burdzel

3. Agnieszka Korytko

4. Jadwiga Kubas

5. Czesław Kos

6. Jan Kowaliński

7. Krzysztof Korytko

8. Anna Łuc

9. Grzegorz Maciuch

10. Wiesław Mróz

11. Agata Rolewska

12. Dariusz Trojnar

13. Artur Trojnar

14. Jerzy Szkoła

15. Andrzej Szkoła

16. Elżbieta Wrzuszczak

17. Marta Zawada

18. Barbara Zawada

19. Robert Zwierzyński

20. Krystyna Bura

21. Halina Łuc

22. Józef Czura

23. Zofia Kubas

24. Jolanta Winiarz

25. Maciek Kudyba

26. Beata Wojdyło

27. Małgorzata Piczwajda

28. Janina Piczwajda

 

ROK 1986/87 Zespół tańca ludowego - grupa starsza I 

1. Halina Korytko

2. Małgorzata Kardasz

3. Lesław Wojciechowski

4. Jacek Korytko

5. Beata Brzuchacz

6. Grzegorz Michna

7. Wojciech Kwolek

8. Tomasz Wałczyński

9. Waldemar Fudała

10. Leszek Chlipała

11. Sylwia Staszowska

 

ROK 1986/87 grupa starsza II 

1. Anna Bajserowicz

2. Agata Bielec

3. Agata Grządziel

4. Halina Jarosz

5. Lucyna Kędzior

6. Maria Korytko

7. Jerzy Kwaśniak

8. Renata Kwaśniak

9. Bartosz Kwolek

10. Renata Niemczak

11. Wirginia Pender

12. Ewa Raba

13. Małgorzata Sowa

14. Adam Wańkowicz

15. Paweł Wajda

16. Agata Zawada

 

ROK 1987 Młodzieżowy zespół taneczny 

1. Małgorzata Cieślak

2. Agnieszka Korytko

3. Jadwiga Kubas

4. Anna Łuc

5. Agata Rolewska

6. Dariusz Trojnar

7. Jerzy Szkoła

8. Robert Zwierzyński

9. Krystyna Bura

10. Halina Łuc

11. Józef Czura

12. Zofia Kubas

13. Jolanta Winiarz

14. Beata Wojdyło

15. Andrzej Papała

16. Tadeusz Kos

17. Roman Kubas

18. Stanisława Olejarz

19. Anna Gołębiowska

20. Anna Jasiłek

21. Beata Kaczmarska

22. Agnieszka Błachuta

23. Krystyna Kumka

24. Andrzej Olejarz

25. Maria Kiwacka

26. Jacek Łuc

27. Waldemar Rakoczy

28. Janusz Mazur

29. Jacek Kopeć

30. Piotr Krzywonos

31. Ireneusz Kardasz

 

ROK 1987 Dziecięcy zespół tańca ludowego - grupa starsza 

1. Halina Korytko

2. Małgorzata Kardasz

3. Lesław Wojciechowski

4. Jacek Korytko

5. Beata Brzuchacz

6. Grzegorz Michna

7. Wojciech Kwolek

8. Tomasz Wałczyński

9. Waldemar Fudała

10. Leszek Chlipała

11. Sylwia Staszowska

12. Bartosz Kwolek

13. Anna Bajserowicz

14. Agata Bielec

15. Agata Grządziel

16. Halina Jarosz

17. Lucyna Kędzior

18. Maria Korytko

19. Jerzy Kwaśniak

20. Renata Kwaśniak

21. Renata Niemczak

22. Wirginia Pender

23. Ewa Raba

24. Małgorzata Sowa

25. Adam Wańkowicz

26. Paweł Wajda

27. Agata Zawada

28. Piotr Bury

29. Piotr Misiarz

30. Jacek Potoczny

31. Katarzyna Kamińska

32. Waldemar Wałczyński

33. Mariusz Kędzior

34. Renata Szkoła

35. Anna Wilk

36. Maria Bratkowska

37. Janusz Kijanka

38. Mariusz Kwiecień

 

ROK 1987 Dziecięcy zespół tańca ludowego - grupa młodsza 

1. Jowita Michalik

2. Joanna Wojdyło

3. Monika Matkowska

4. Anna Stec

5. Marzena Fudała

6. Katarzyna Nieścior

7. Małgorzata Szeliga

8. Paweł Szkoła

9. Paweł Kamiński

10. Maciej Pietruszka

11. Maciej Jastrzębski

12. Wiesław Blok

13. Tomasz Matkowski

14. Dariusz Potyrała

15. Lidia Prykopska

16. Damian Płocica

17. Paweł Tuleja

18. Przemysław Pieniążek

 

ROK 1987/88 Nauczycielski zespół taneczny 

1. Weronika Szeliga

2. Celina Michalik

3. Alicja Skrabalak

4. Helena Rudnicka

5. Anna Bielec

6. Małgorzata Buryło

7. Małgorzata Buryło

8. Halina Osada

9. Krystyna Sabatowska

10. Elżbieta Pich

11. Lucyna Potyrała

12. Jacek Włoch

13. Jerzy Wróbel

14. Roman Kubas

15. Dariusz Trojnar

16. Robert Zwierzyński

17. Jerzy Bielec

18. Zdzisław Tuleja

19. Jan Kiwacki

 

ROK 1989 Nauczycielski zespół taneczny

1. Alicja Skrabalak

2. Halina Osada

3. Jadwiga Kubas

4. Lucyna Zawada

5. Agnieszka Kret

6. Lucyna Szkoła

7. Anna Jarosz

8. Danuta Sowińska

9. Krystyna Sabatowska

10. Bogusława Gac

11. Janusz Norek

12. Marian Dziki

13. Janusz Kos

14. Tadeusz Kos

15. Zdzisław Tuleja

16. Mariusz Węgrzyniak

17. Piotr Kaciuba

18. Jacek Baran

19. Paweł Staszowski

20. Marian Szałaj

21. Bożena Ożga

22. Agnieszka Kociuba

23. Renata Baran

24. Agata Baran

25. Waldemar Włoch

26. Beata Buryło

27. Anna Kiwacka

 

ROK 1995/96 Zespół pieśni i tańca „Pruchnik” 

1. Anna Suluk

2. Zofia Skrzypska

3. Ewa Jastrzębska

4. Jolanta Jastrzębska

5. Marta Czaczkowska

6. Agnieszka Błachuta

7. Joanna Wojdyło

8. Wioletta Śniak

9. Paweł Dzień

10. Marcin Konior

11. Waldemar Łuc

12. Krzysztof Łuc

13. Jacek Potoczny

14. Janusz Mazur

 

ROK 2003 Zespół pieśni i tańca „Pruchnik” – grupa dziecięca 

1. Małgorzata Szykuła

2. Magda Wójcicka

3. Agnieszka Wywrót

4. Karolina Kozieł

5. Andżelika Mazur

6. Andżelika Dyl

7. Paulina Wańkowicz

8. Paula Sałamaj

9. Marcin Chmielecki

10. Piotr Stanik

11. Arek Dąbek

12. Dawid Drapała

13. Kacper Halejcio

14. Mirek Raba

15. Dawid Wywrót

16. Kamil Zaleski

17. Agata Kubacha

18. Ania Ciołek

19. Kinga Halejcio

20. Magda Wywrót

21. Martyna Wańkowicz

22. Kasia Pukas

23. Martyna Kiper

24. Natalia Kubas

25. Jarosław Niemczak

 

ROK 2004 Zespół pieśni i tańca „Pruchnik” 

1. Dawid Wywrót

2. Sylwia Szkoła

3. Justyna Barszczak

4. Jadwiga Mikłasz

5. Łukasz Mróz

6. Małgorzata Papała

7. Monika Pieniążek

8. Justyna Kubas

9. Paulina Kamińska

10. Paweł Szykuła

11. Bartek Raba

12. Edwin Mazur

13. Marcin Olejarz

14. Sylwester Piórkowski

15. Mateusz Romanik.

16. Damian Król

17. Natalia Flak

18. Renata Kielar

19. Paweł Sieńko

20. Sylwia Szkoła

 

ROK 2005 Zespół pieśni i tańca „Pruchnik” 

1. Karolina Kowalska

2. Damian Winiarski

3. Marcin Kochanowicz

4. Marek Susłowicz

5. Tobiasz Kamiński

6. Rafał Drapała

7. Jakub Kwolek

8. Piotr Oleksy

9. Sara Kret

10. Magda Gruszecka

11. Karol Wywrót

12. Paulina Szkoła

13. Daria Albert

14. Natalia Potoczna

15. Magda Rakoczy

16. Monika Mielniczek

17. Damian Szymuś

18. Anna Barszczak

Opracowano na podstawie pracy licencjackiej Sylwestra Olszańskiego - 2007 rok